جزئیات اطلاعیه


برگزاری جلسه اول آموزش چگونگی انعقاد قرارداد بیمه ای

1399/02/26
برگزاری جلسه اول آموزش چگونگی انعقاد قرارداد بیمه ای


براساس تصمیم متخذه توسط مدیریت شرکت بیمهای آتیه نگر مقرر شد از آنجائیکه صنعت بیمه همانگونکه از اسمش پیداست بسیار پیچیدهمی باشد و از طرفی برخی از خریداران بیمه بالاخص سازمانها و شرکت ها اطلاعات دقیقیاز آخرین مصوبات،بخشنامه ها و محدودیت های احتمالی  بیمه نامه، ندارند و صرفابه دنبال جنگ قیمتی بوده و آگاهی و اشراف کامل از بیمه نامه و شرایط حاکم بر آن،ندارند؛ جلسه ای تحت عنوان " آموزش رایگان چگونگی انعقاد قراردادهای بیمه"برگزار شود که به لطف خداوند اولین جلسه آن برگزار شد

براساس این تصمیم،مدیران ارشد و میانی سازمانها با ثبت نام و حضور در کلاسهای رایگان، آموزش هایلازم در این خصوص را دریافت کردند. و خوشبختانه در این جلسه نکات کلیدی و مهمیمطرح شد که قطعا  این گروه از مدیران که در کلاس شرکت کردند می تواننددر استعلام های بعمل آمده، بیمه نامه به هرقیمتی خریداری نکنند. هدف اصلی ازبرگزاری این کلاسهای رایگان کمک به فرهنگ بیمه ای کشور و ترمیم آسیب های وارده بهاین صنعت ناشی از باور اشتباه اینکه بسیاری به این جمله معروف معتقدند"شرکتهای بیمه فقط بلد خوب پول بگیرند اما زمان خسارت هزارویک تبصره و مادهعنوان می کنند تا خسارت ندهند" بوده و امیدواریم با بر طرف شدن ویروس کرونا،و برداشته شدن فاصله اجتماعی افراد زیادی را بتوانیم در این کلاسها ثبت نام وآموزش دهیم. علت این باور غلط به زمان صدور بیمه نامه برمیگردد و نه به صرف عملکردبیمه گران. جلسات بعدی نیز اطلاع رسانی خواهد شد. باشکر