اطلاعیه

برگزاری جلسه اول آموزش چگونگی انعقاد قرارداد بیمه ای
برگزاری جلسه اول آموزش چگونگی انعقاد قرارداد بیمه ای
1399/02/26

برگزاری جلسه اول آموزش چگونگی انعقاد قرارداد بیمه ای

بیشتر بخوانید
حضور دکتر کاردگر در دفتر شرکت آتیه نگر
حضور دکتر کاردگر در دفتر شرکت آتیه نگر
1397/11/18

بازدید مدیرعامل بیمه دانا و تیم همراه از دفتر جدیدالتاسیس نمایندگی آتیه نگر

بیشتر بخوانید
افتتاح دفتر سوم شرکت بیمه پوشش آتیه نگر
افتتاح دفتر سوم شرکت بیمه پوشش آتیه نگر
1397/10/26

افتتاح شعبه سوم بیمه پوشش آتیه نگر با حضور تعدادی از معاونین و مدیران ارشد بیمه دانا

بیشتر بخوانید